چگونه کارمندان خوب را حفظ کنیم ؟

 

چگونه کارمندان خوب را حفظ کنیم؟

 

 داشتن یک تیم کاری موفق یکی از عواملی است که به پیشرفت یک تجارت کمک زیادی میکند . اعضای یک تیم کاری کارمندانی هستند که روزانه تلاش زیادی برای انجام وظایف و مسئولیت های خود دارند بنابراین نگه داری و حفظ این کارمندان خوب هم برای تجارت ها  و کسب و کارهای مختلف و هم برای موفقیت و گسترش و توسعه کار اهمیت دارد .

کارمندان به پیشبرد روند کاری کمک زیادی میکنند قطعا بدون داشتن تیم کاری کارها و مسئولیت ها به خوبی انجام نمیگیرد  اما کارمندان خوب به همان اندازه که وظایف خود را به درستی انجام میدهند باید رضایت شغلی کافی نیز داشته باشند . اغلب رضایت شغلی با داشتن دستمزد مناسب و یا داشتن شرایط کاری خوب و وجود یک کارفرمای و مدیری که همیشه از تلاش های کارمندانش تقدیر و تشکر میکند برآورده میشود .

کارمندان خوب بیش از همه به تلاش و کوشش زیادی برای انجام وظایف خود توجه میکنند آنها با برنامه ریزی صحیح سعی میکنند تا کارها و مسئولیت های روزانه ی خود را به نحو احسن به انجام برسانند .

 

برای حفظ کارمندان خوب باید بیش از همه بتوانیم ارتباط خوب با تیم کاری خود داشته باشیم .  مثلا اینکه کارمندان بتوانند نقاط قوت و ضعف کار را بیان کنند  و همچنین با برگزاری جلسات مختلف کارمندان و کارفرما با گفت و گو و ارزیابی کار و وظایف خود مشکلات کاری و چالش ها را به راحتی  برطرف کنند  .  توجه کافی به مشکلات کارمندان و برآورده کردن انتظارات آنها در حیطه ی کار و تلاش از مهمترین عواملی است که به حفظ کارمندان خوب کمک میکند .

 

یکی از عوامل مهم برای حفظ کارمندان انگیزه دهی و دادن اعتماد به نفس به آنها است . انگیزه یک عامل مهمی است که کارمندان را تشویق میکند تا بیش از قبل کار و تلاش داشته باشند اما بدون انگیزه ی کافی و کار در یک محیط خسته کننده و کسل هم باعث کاهش روند کاری میشود و هم در عملکرد کارمندان تاثیر میگذارد و در نهایت باعث میشود که کارمندان خوب محیط کاری خود را ترک کنند .

 

 

در مقابل محیط های کاری فعال و پر انرژی باعث ایجاد انگیزه ی بیشتر در کارمندان خواهد شد . اهمیت دادن کارفرما به اهداف کاری از عوامل مهمی است که به حفظ کارمندان خوب کمک میکند . اهداف تیم کاری نیز ممکن است کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد اما ایجاد یک فضای کاری که پیشرفت  و گسترش در آن امکان پذیر باشد و کارفرمایان نیز اهمیت زیادی به دست یابی به اهداف کاری و تجاری بدهند قطعا بیشتر مورد توجه کارمندان خواهد بود .

 

ارتقا یافتن و همچنین افزایش میزان دستمزد هم باعث ایجاد انگیزه میشود و هم باعث حفظ کارمندان میشود . البته افزایش میزان دستمزد باید با توجه به مدت زمان و میزان تلاش کارمندان باشد اما خوب است که برای تقدیر و تشکر از آنها و همچنین حفظ کارمندان خوبی که در تیم کاری تلاش زیادی میکنند تا یک تجارت به موفقیت برسد پاداش و یا هدایا را در نظر بگیریم .

منبع : بانکی