راهنمای کارفرمایان برای بهره مندی از خدمات وبسایت کاریابی ماهان

راهنمای کارفرمایان برای بهره مندی از خدمات وبسایت کاریابی ماهان

مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ماهان در سال 1389 بعنوان یکی از مراکز کاریابی غیردولتی گیلان با مجوز رسمی از وزارت  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشت تاسیس گردید و از همان آغاز با استفاده از جدید ترین روشهای علمی مشاوره ، ابزارهای کاربردی ، نرم  افزارها و راهنمایی اساتید دانشگاه ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مدیران با تجربه تلاش نمود تا نقش موثری را در نیل به ماموریت خود که همانا تنظیم بازارکار منطقه و کمک به مدیران و کارفرمایان و نیز کاریابی و هدایت شغلی کارجویان می باشد را به نحو احسن
راهنمای کارجویان برای بهره مندی از خدمات وبسایت کاریابی ماهان

راهنمای کارجویان برای بهره مندی از خدمات وبسایت کاریابی ماهان

  مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ماهان در سال 1389 بعنوان یکی از مراکز کاریابی غیردولتی گیلان با مجوز رسمی از وزارت  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشت تاسیس گردید و از همان آغاز با استفاده از جدیدترین روشهای علمی مشاوره ، ابزارهای کاربردی ، نرم  افزارها و راهنمایی اساتید دانشگاه ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مدیران با تجربه تلاش نمود تا نقش موثری را در نیل به ماموریت خود که همانا تنظیم بازارکار منطقه و کمک به مدیران و کارفرمایان و نیز کاریابی و هدایت شغلی کارجویان می باشد را به نحو